Hovedmålet med Bergen Elveforum er å etablere et eget samarbeidsforum og en møteplass for alle frivillige krefter som arbeider aktivt med å verne, bevare og på foredle byens vannmiljø og slik at byens blågrønne soner blir en ressurs i byutviklingen og ikke salderingspost.
Bilder fra album.