Arna Sportsfiskarlag ble stiftet i 1985 av entusiaster som ønsket å reetablere laksestammen i Storelva i Arna. Laget driver med kultivering og tilrettelegging for fiske langs hele den lakseførende strekningen i elva som nå er blitt 4,8 km etter at vi fikk etablert laksetrapp i 2009. Storelva er det eneste lakseførende vassdrag i Bergen kommune.

Arna Sportsfiskarlag har eget klekkeri og setter hvert år ut over 75000 yngel i vassdraget. Arna Sportsfiskarlag har i dag ca. 150 medlemmer og er tilsluttet Norges Jeger og Fiskerforbund.

Generell beskrivelse av fiske.

Siden 1985 har Arna Sportsfiskarlag disponert og kultivert den 1,8 km lakseførende delen av Storelva i Indre Arna. Elva er smal og fiskes stort sett fra en side, og elvebredden er svært godt opparbeidet og tilrettelagt.

I 2009 ble der anlagt laksetrapp ved Lilandsfossen, og Sportsfiskerlaget disponerer det meste av den nye 3 km lakseførende delen som åpnet for fiske i 2013. Over 500 fisk gikk gjennom trappen i 2012.

I 2016 ble det totalt landet 2,757kg fisk. Største laks var på 13.8 kg.

Kontakt

Inge Hansen

48196444