Dalaelven er elven som begynner i Langavatnet og som i Kvernevika ender i Byfjorden. På sin vei renner den gjennom Banntjønn, Liavatn og Forvatn. Her kommer elven fra Ulsetstemma til. Elven går under jorden forbi Åsane storsenter og bussterminalen. Så renner den fritt langs Hesthaugveien gjennom Flatevad, hvor Endrebekken kommer til, ned Fossekleivane og Bukkedalsfossen til Bukkedalen. Til slutt renner den gjennom Kvernevikstemma og utfor fossen før den ender i Byfjorden.