Deputasjon bybudsjett 2023

Deputasjon bybudsjett 2023

Publisert av Erik Falck den 07.12.22. Oppdatert 03.05.23.

Status flomsikring Nesttunvassdraget.

Nesttunvassdragets venner har nå avtale med eier av Hopsfossen for å kunne søke om og for å videre realisere bygging av en fisketrapp med en flomsikringsløsning i tråd med NVEs normer for en 1000 års flom med en kapasitet på 200m3/s ➢ Vi har nå fått støtte fra blant annet Miljlødirektoratet til forprosjektering av løsningen ➢ NVV er 50% eier av fallrettigheter til Grimevann og vi er nå i gang med søknad om byggetillatelse for bygging av vår løsning for tappearrangement i samråd med NVE Vårt forslag til flomsikring for en 1000s års flom er en kombinert fisketrapp