Nå blir sjøauren glad

Nå blir sjøauren glad

Publisert av Erik Falck den 30.09.23.
NÅ BLIR SJØAUREN GLAD 🙂
Torsdag denne uken ble det gjennomført en vellykket skjøtselsdugnad i den sjøørret førende Vågelva på Milde og klart for årets oppgang av sjøørret i elven. Hovedfokus for dugnaden var fjerning av store kolonier av den lyskrevende vannplanten Vasshår (Callitriche stagnalis). Dette er foreløpig er en stor utfordring i dette vassdraget med tanke på hydrologi og fiskevandring hvis ikke planten blir fjernet. Dette gjelder særlig der det mangler kant vegetasjon. Derfor er reetablering av kant vegetasjon en svært viktig del av Forvaltningsplanen for elven Bergen Elveforum har utarbeidet for Vågelva i samarbeid med Botanisk Hage UiB og om noen år vil dette problemet være løst med at den reetablerte kant vegetasjonen gir så mye skygge at bestanden både Callitriche stagnalis og andre uønskede vannplanter går tilbake og sjøaurens får mye bedre habitatet. Det ble en god økt og vi fikk ryddet mye noe bildene viser og takk til de som bidro i et øsende regnvær. Våg elva er et av mange prosjekter i Bergen der vi kan oppnå svært gode resultater med en positiv dugnadsinnsats. Vi har mange prosjekter på gang og det mange spennende oppgaver i mange andre av byens vassdrag og vi oppfordrer andre til å melde sin interesse for å bli med på dugnad med Bergen Elveforum.
Terje Aarsand
leder Bergen Elveforum

 

 

 

 

Her ser vi før og etter....