Nedleggelse av dammen ved Storediket

Nedleggelse av dammen ved Storediket

Publisert av Erik Falck den 23.11.22.

Bergen Elveforum har laget en uttale til nedleggelse av dammen ved Storediket på toppen av Stolzekleiven der det ligger i kortene at Bergen Vann ønsker å legge ned dammen og tappe ned vannet. Konsekvensen vil bli at vannet vil bli redusert til 1/5 del, området vil gro igjen og er vil vere tapt som friluftområde og del av opplevelsen av byfjellene. Bergen Elveforum tilrår her å restaurere dammen, beholde vannstanden og tilrettelegge område for bading og fisking. Vedlagt artikkel fra Bergen Tidene basert på vår uttale: