Prøvefiske Møllendalselven

Prøvefiske Møllendalselven

Publisert av Erik Falck den 23.11.22.
Bergen Elveforum har i lang tid arbeidet med å få plass en minstevannføring i Møllendalselven for å sikre rekruttering av anadrom fiske samt å utnytte det store potensiale elven representerer midt i byen. Gledelig å se foreløpige resultater fra el prøvefiske i elven i går som er langt bedre en i fjor. Her kan en langt våtere sommer, mindre utslipp av suspendert materiale fra anleggsvirksomhet oppstrøms samt litt utlegging av gytegrus i fjor kan ha hatt en positiv effekt 😉
Bilder er fra prøvefiske 26. oktober 2022.
Ole Sandven fra Bergen kommune med el-fiskeapparat .