Stor fremgang i arbeidet på smørås

Stor fremgang i arbeidet på smørås

Publisert av Erik Falck den 12.10.23.

Dugnadsgjengen på Smørås har gjort en imponerende jobb med å forlenge gytebekken som Bergen Elveforum fikk etablert nedstrøms Bjørnevann.

Bekken er blitt sikkert 3 ganger så lang og med flere små fine kulper. Det er også etablert en sti på bark ved bekken. 

 

 

Fisketrappen ved demningen er blitt litt ødelagt og vil bli ordnet etter vinteren. Nå er det litt for lav vannstand i kulpen over broen og nederste del av trappen rast sammen.